Štítky: Power BI

Účelem Power BI je zobrazení dat v grafické podobě. Té totiž člověk rozumí mnohem lépe, díky vizualizaci může v datech uvidět zcela nové souvislosti. Nemusí přitom jít jen o obchodní či finanční data. Stejně dobře lze zobrazit třeba výstupy z logů. Zkrátka cokoliv. V grafu pak můžete vidět například zřetelně opakující se výskyty v určitých časech, deaktivací filtrů můžete sledovat různé závislosti, atp.

Taková „kouzla“ uměli doposavad někteří z nás tvořit v Excelu s pomocí grafů (koláčových, sloupcových, atd.) Power BI je ale nová sada online služeb a vlastností, sdružující několik nástrojů nejen pro vytváření reportů, ale také jejich sdílení a spolupráci nad nimi. Díky možnostem online technologií lze získat reporty kdykoliv a kdekoliv a na libovolném zařízení.

Uživatel s ní dostává nejen líbivý, ale hlavně velmi dobře použitelný editor reportů Power BI Desktop a výborné možnosti sdílení na Portálu. Správci služba Power BI zase umožňuje napojení na data on-premise data i s možností jejich aktualizace. To vše se zachováním výhod cloudových služeb.

Jedním z nejdůležitějších doplňků je Power Query, který umožňuje ETL (Extract-Transform-Load) transformace dat. Díky němu je vytváření reportů Power BI intuitivní. Nemusíte být programátor, abyste dokázali zdrojová data upravit pro konzumaci v reportech. Zdrojová data mohou být čerpána z velkého množství systému, např. SQL, SharePoint, XML, OLAP, Oracle, Sybase, Azure, OData, Active Directory, Exchange, Facebook, Google Analytics, a mnoho dalšího.

Více informací najdete v článku na Microsoft TechNet Blog (v češtině).