Obsah označený štítkem Power BI

  • Microsoft Power BI

    Štítky: Power BI

    Účelem Power BI je zobrazení dat v grafické podobě. Té totiž člověk rozumí mnohem lépe, díky vizualizaci může v datech uvidět zcela nové souvislosti. Nemusí přitom jít jen o obchodní či finanční data. … více