Podpora uživatelů (hotline, školení, adopční kampaně)

Nová řešení a nabídky z oboru IT, nejen ta cloudová, obsahují také mnohé zajímavé aplikace, o kterých uživatelé ještě ani neslyšeli, a proto se po nich zatím neshánějí, ačkoli ony velice dobře odpovídají na leckteré jejich požadavky.

Díky různým modelům s flexibilním a přívětivým financováním (PAYG, platby po měsíci či po roce, dočasné licence) jsou všechny novinky prakticky každému uživateli a každé firmě dostupné. Ovšem aby měli uživatelé skutečný užitek z nového prostředí, musí jim někdo znalý rozumně doporučit, kterou sadu si pro koho vybrat, jak nastavit pravidla sdílení a zabezpečení (a podpořit tak soulad s požadavky na ochranu osobních údajů, i dalších citlivých informací a dat, kterými organizace disponuje), jak propojit moderní cloudové řešení a těmi částmi IT, které jsou provozovány on-premise, aby to uživatele zbytečně nezatěžovalo, a vůbec – jak rychle a pohodlně odhalit tajemství a půvaby novinek, které mají v rukou.

Partner tedy doprovází klienta celou cestu od prvních myšlenek na renovaci kancelářských nástrojů, přes výběr, realizaci, nasazení (často spojené s migrací z původního prostředí) a užívání. Zůstává s uživateli ve spojení jako jejich primární kontakt pro podporu, ať už se týká práce se službami, které aktuálně využívají, nebo hledání dalších možností, které cloud nabízí a které mohou organizaci přinést užitek.

Mnozí partneři se nad procesem přijímání změn a adaptace na nové možnosti pokročilých technologií zaměřili a připravili dobře vyladěné adopční kampaně, při nichž v přesně odměřených dávkách přizpůsobených potřebám firmy i jednotlivých rolí servírují nové možnosti, tak, aby se z nich stal v rukou uživatelů užitek i příjemný zážitek. Využít takových profesionálních přístupů se vždycky vyplatí. Návratnost investice do změny se významně zrychlí a dojem, který v uživatelích novinky zanechají je výrazně příznivější mnohem dříve.