OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Máme se postarat o shodu s nařízením EU o ochraně osobních údajů. Je toho najednou moc a nevíme úplně, odkud nejlépe začít. Máme mnoho otázek – a odpovědí buď málo, nebo naopak příliš, protože si protiřečí…

Potřebujeme právníka, nebo lepší technologie? Musíme nakupovat speciální hardware či software, nebo jen lepší pojistku? Jak zjistíme, jestli máme mít pověřence pro osobní údaje?

Týká se nás GDPR vůbec, když spolupracujeme jenom s firmami? Když jsme ze státní správy? Když jsme škola? Když jsem živnostník? Bytové družstvo? Občanské sdružení? Jak rychle se to dá zvládnout – stihneme to? Jak ošetřit největší rizika – a která to jsou? Pomůže nám s tím někdo za rozumné peníze, nebo to musíme všechno zvládnout sami. Dá se koupit GDPR „na klíč“? Existuje takové řešení? Co je špatného na tom, když má naše externí účetní free email?

Články:

Doporučené služby partnerů