SDÍLENÍ INFORMACÍ

Chceme uchopit ukládání a sdílení dokumentů a informací ve firmě moderně – tak aby byly opakovaně dostupné rychle, bezpečně (jen tomu, komu jsou určeny), aby bylo jasno, která je poslední platná verze a kdo udělal jaké změny. Nechceme přitom zbytečně obtěžovat uživatele a vytvářet těžkopádná schémata, která přestávají platit dřív, než si na ně lidé zvyknou. Věříme, že i nestrukturovaná data lze jak zabezpečit, tak najít.

Proto nás zajímají současné možnosti technologií a nástrojů, jako jsou (sdílené) poznámkové bloky OneNote, cloudové úložiště OneDrive, prostor pro „živou“ spolupráci Teams, pravidly a metadaty vybavené prostředí platformy SharePoint, Dynamics 365 pro data o zákaznících a poskytnutých službách. Zajímá nás ochrana dokumentů na vysoké úrovni pomocí Azure Information Protection. Občas také chceme nějaká data posbírat pomocí jednoduchých formulářů v Excelu (Forms).

Produkty:

  • O365 Business
  • O365 Enterprise
  • M365 Business
  • M365 Enterprise
  • D365 Business
  • D365 Enteprise

Články:

Doporučené služby partnerů