ŘÍZENÍ A PROCESY

Chceme, aby ve firmě fungovaly procesy, které budou přirozené, flexibilní (protože život je změna), srozumitelně popsané a postup podle nich bude co nejpohodlnější. Chceme to všechno podpořit nástroji, které umožní proces zachytit, kontrolovat, modifikovat. Chceme také nástroje, které umožní vytvářet a sledovat plány, vyhodnocovat výsledky – a těm zase přizpůsobovat chování a procesy. Chceme měřit a zvyšovat úspěch, napravovat chyby a předcházet jim. Chceme to všechno rychle a věříme, že řešení poroste s námi.

Zvažujeme využití nových možností cloudových služeb, jako jsou Dynamics 365 pro řízení vztahů se zákazníky a podnikové ekonomiky, Power BI pro rychlou a dostupnou analýzu bez nároků na nedostupné specialisty, Flow a Power Apps pro okamžité zachycení požadovaných postupů a zajištěnou výměnu dat, Planner pro drobnější a Project pro komplexnější úkoly…

Produkty:

  • D365 Business
  • D365 Enterprise
  • PowerBI
  • Project Online

Články:

Doporučené služby partnerů