Štítky: Office 365

Firmy, které mají více než 300 kancelářských uživatelů, mají obvykle také jiné požadavky na jejich správu a způsob využívání, než malé organizace o jednotkách či desítkách lidí. Jsou jim proto určeny tzv. Plány Enterprise, označované E1, E3, E5. Konkrétní plán se volí podle různého obsahu nabídky služeb a také míry jejich zabezpečení. Plány odpovídají i rozdílným potřebám rolí „tvůrců obsahu“ a „konzumentů obsahu“ či „přispěvatelů“. I zaměstnanci, kteří nemají počítač jako hlavní pracovní nástroj (například skladníci, prodavači, …), však mohou pracovat s firemními daty stejně dobře a bezpečně, s využitím speciálního plánu F1 – FirstLine Worker.

Řada Enterprise se obvykle využívá všude tam, kde je potřeba provozovat hybridní prostředí, kdy některé aplikace běží z cloudu a jiné on-premise, tam, kde se využívá terminálových služeb, a podobně. Tomu je přizpůsobena i licenční politika, kdy licence pro uživatele O365 Enterprise často slouží i jako klientská přístupová licence (CAL) pro některé ze serverových aplikací provozovaných on-premise.

O365 Enterprise je sada služeb, které lze používat z různých typů zařízení, včetně mobilních telefonů – a to jak s připojením k Internetu, tak i když jste právě offline. Hlavní půvab však spočívá v možnostech, které přináší právě ta cloudová strana technologií. Snadná údržba a aktualizace, standardizace všech uživatelů na stejné verzi (i s velkou skupinou uživatelů v okolním světě).

Plány lze v rámci organizace libovolně kombinovat podle pracovního zařazení uživatelů. Jaké kombinace budou nejlépe vyhovovat právě vašim potřebám, s tím vám rádi poradí naši kvalifikovaní partneři. A nemusíte si s dokonalou volbou zase až tolik lámat hlavu, protože skladbu licencí můžete rychle a beze ztrát měnit a přizpůsobovat aktuálním nárokům či nápadům.