Štítky: Azure

Neomezeně velké a perfektně zabezpečené datové centrum připravené kdykoli ihned posloužit vašim potřebám – okamžitým, trvalým, naléhavým, mimořádným… velkým i malým. Můžete volit mezi pouhou infrastrukturou, platformou včetně třeba databázových nástrojů a celou škálou nejrůznějších hotových služeb a aplikací, které se nad touto infrastrukturou nabízejí. Můžete volit libovolně velký výkon po libovolně dlouhou dobu (od zaručeného výkonu 24 x 7 po dočasné spouštění na minuty). Vždy platíte za to, co použijete.

S pomocí takto připravené platformy můžete velmi rychle realizovat nápady a požadavky na změny, testovat cokoli během vývoje, simulovat skutečné provozy – bez toho, že byste ztráceli čas přemýšlením nad dokonale vyladěnou konfigurací, vyjednáváním o rozpočtu, hledáním vhodného dodavatele a schvalováním investic. Vaši uživatelé si žádají rychlé reakce a agilní přístup k naplnění svých požadavků. Virtuální výpočetní zdroje jsou cestou, jak věci rychle realizovat a ladit za pochodu. Také zpřístupňují drahé technologie náročné na provoz mnohem širšímu okruhu firem, které by na ně jinak nedosáhly.

Výhodou Azure je nepochybně i dokonalé, mnoha normám a vytrvalým kontrolám podléhající, zabezpečení datových center, z nichž je služba poskytována. Ta zatím stále přibývají, v Evropě je jich už několik, ale nic nebrání například využít i datová centra na jiných světadílech. Delší doba odezvy v některých případech nemusí ničemu (a nikomu) vadit, a přitom bude kompenzována nižší cenou.

Se správnou konfigurací parametrů služby Azure určitě pomohou partneři, kteří jsou v její nabídce zběhlí. A není žádný problém využití sledovat, ladit, optimalizovat, přizpůsobit jakékoli změně. Když taková dynamika není potřebná, lze naopak zase ušetřit předplácením rezervovaných instancí.