Štítky: Outsourcing IT

Kompletní zajištění a správa IT služeb (outsourcing IT)

IT dnešních dní rozhodně není individuální sport. Stojí na týmové spolupráci. Ne vždy však máte dostačující tým při ruce. Proto uživatele a zadavatele často trápí, že IT není s to dost rychle reagovat na jejich požadavky. Chtějí službu dostupnou, spolehlivou a nekonečně pružnou. Často ale narážejí na kapacitní limity. Tým se musí neustále učit, pečovat o současný stav a zároveň připravovat rozvoj.

Rutinní až mechanické práce, ale také speciální projekty, které vyžadují nadstandardní znalosti či zkušenosti, jež lze interně těžko získat, je však výhodné zvládat za použití externích zdrojů. Je to ekonomičtější z pohledu přímých nákladů, a především pro náklady nepřímé. Ušetříte prostoje, pokusy a omyly. Získáte dostatečný prostor pro pomoc uživatelům, agilní prostředí schopné rychle absorbovat všechny potřebné změny. A to je k nezaplacení. I outsourcing a co-sourcing však má svá pravidla a potřeby. Prostě musí se umět.

Nejdůležitější schopností interních oddělení IT je rozumět dobře svému podniku a jeho specifickým potřebám, být blízko uživatelům a podporovat je v efektivním využití technologií. Většinu ostatních úkolů lze bez úhony přenést i na externí spolupracovníky a partnery. Pokud tu spolupráci dokážeme zvládnout. Interní odborníci se musí soustředit především na to, aby dali dodavateli precizní zadání a aby dokázali průběžně(!) kontrolovat, směrovat a přejímat odvedenou práci. V menších organizacích se této role nemusí nutně ujímat interní IT, ale stačí představitel společnosti, který dokáže definovat její obchodní potřeby a k němu důvěryhodný externí partner, který je umí přeložit do technologických pojmů, nástrojů, koncepcí a služeb.

Často je potřebná i spolupráce více nezávislých partnerů. Pak je jedním z nejdůležitějších úkolů zajistit transparentnost a vzájemnou komunikaci všech zúčastněných, což je velmi náročné na čas i proaktivní přístup zadavatele. My i naši partneři disponujeme unikátním týmem specialistů na řešení širokého spektra vašich potřeb. Pomůžeme vám obsáhnout ty oblasti, kam interní tým pohodlně nedosáhne nebo ani sahat nechce.