HOSTING

Nechceme investovat čas a energii do věcí, které přímo nesouvisejí s činností naší firmy. Zařizovat serverovny podle všech možných požadavků, řešit redundanci při výpadcích, kupovat větší a větší disková pole a počítat s rezervami hardwaru, protože nikdy předem nevíme, co bude. Nechceme vést sklad náhradních dílů či platit výjezdy servisních techniků. Prostě: chceme jenom mít výpočetní výkon dostupný vždy podle aktuální potřeby (ale ne nadbytečný). Nechceme se starat o základní serverovou infrastrukturu – chceme ji používat. Chceme vědět, že se o naše servery někdo dobře a pravidelně (!) stará, udržuje je v kondici po softwarové i hardwarové stránce, hlídá je před výpadky, zloději i živelnými pohromami.

Zvažujeme, zda se obrátit na globální nebo lokální poskytovatele – a podle čeho si vybírat, protože každé má svoje. Ale obě cesty mají půvab v tom, že nás zbaví nadbytečných starostí. A navíc se dají i kombinovat – i s tou částí IT, která běží přímo u nás. Hledáme optimální kombinaci.

Produkty:

  • Azure
  • Hosting (SPLA)

Články:

Doporučené služby partnerů