Štítky: Azure

Proč přesunout nebo nepřesunout některé věci do Microsoft Azure

Setkáváme se poměrně často s otázkou, jaké výhody poskytuje Microsoft Azure ve srovnání s lokálním (on-premise) řešením. Odpovědi se skládají z důvodů pro a proti. A někdy záleží na tom, koho se ptáte.

Z pohledu výhod je nutné zmínit hlavně zabezpečení celé platformy a možnost sledovat zabezpečení pomocí pokročilých nástrojů, jako je Azure Security Center.

Druhým argumentem, obchodně asi nejvíce používaným, je škálovatelnost. Ta vychází z možnosti přizpůsobit infrastrukturu současným podmínkám s tím, že se nevystavujete riziku chybného odhadu budoucího vývoje. Při sázce na Azure se tak vyhnete předimenzování nebo poddimenzování hardwarových prostředků. Když vám výkon chybí, pořídíte výkonnější stroje nebo zvednete kapacitu, když výkon naopak přesahuje současné požadavky, lze po analýze zajistit jeho optimalizaci a snížit náklady. Zároveň je také možné pracovat s dostupností služby v různých časových úsecích dne, týdne, a vykrývat například sezónní či jiné špičkové výkyvy.

Další výhodou Azure je rychlost nasazení. Vlastní rozběhnutí konkrétní služby je otázkou několika minut nebo hodin. To je ve srovnání s pořizováním fyzického serveru, které provází nezbytné nákupní kolečko (zadání požadavku ze strany businessu/IT, schválení požadavku managementem, objednávka, dodávka, instalace potřebného softwaru a rozběhnutí požadované služby), velká časová úspora. V případě outsourcingu IT je velkou výhodou možnost nahradit nevyhovujícího partnera novým. Na trhu najdete několik desítek až stovek IT firem, které budou schopné dále provozovat vaše aplikace a agendy v rámci Azure nebo budete schopní sehnat zaměstnance, který má s touto platformou praktickou zkušenost.

Kvalita a dostupnost Azure také významně snižuje potřebu IT zásahů, a tím celkově požadavek na reálný počet lidí. Lze tak významně uvolnit ruce vašemu internímu IT oddělení, které se může více věnovat podpoře uživatelů a businessu. Z praxe máme vyzkoušeno, že podporovat fyzický server je časově náročnější než pečovat o to samé v prostředí Azure. Odpadají nám fyzické návštěvy a náklady na dopravu plus čas strávený na cestě.

S Azure lze také začít využívat některé scénáře, které by byly pro některé firmy a organizace de facto neprůchodné z pohledu vysoké jednorázové finanční investice. Díky rozložení plateb v čase lze realizovat projekty z provozního cashflow, bez nutnosti větší jednorázové investice. Přechod z investičních do provozních nákladů může být tedy dobrým důvodem, proč zvážit Azure.

Pro firmy, které mají zahraniční přesah nebo plánují expanzi, je dalším argumentem pro Azure geografická dostupnost služby a datových center.

Jedním z dalších argumentů pro Azure může být ekologický dopad. Velká datová centra se provozují s ohledem na minimalizaci nákladů. Jednou ze složek je i maximální důraz na úsporu energie, která se promítá do celkových nákladů. Je tedy více než pravděpodobné, že provoz vašich firemních aplikací v prostředí Azure má menší ekologický dopad než podobný provoz ve vašem lokálním prostředí.

A na závěr výčtu výhod je nutné zmínit také možnost testování a hraní si s novými scénáři. Můžete tak snadno realizovat scénáře proof of concept. Situace, kdy konkrétní projekt nenaplní očekávání businessu, ale počáteční investice do hardwaru a softwaru už byla učiněna, je v praxi také častý. Příprava, realizace a případné ukončení projektu, který se v praxi neosvědčil, vás s využitím Azure bude v součtu stát méně peněz než investice do skutečného nákupu fyzického železa a softwarových licencí. To vám dává do ruky nástroj, jak rychle ověřit v praxi některé projekty a případně je stejně rychle ukončit, s menšími celkovými náklady.

Nevýhody Microsoft Azure

Existují také nějaké nevýhody? Ano, existuje druhý pohled na věc, kdy Azure nemusí být jednoznačným a preferovaným řešením. Jako první protiargument je nutné zmínit cenu. Jsou scénáře, kdy nákup fyzického serveru a jeho provozování vyjde s ohledem na životnost serveru v řádech 5-10 let významně levněji.

Mezi další nevýhody můžeme zařadit odezvu služby, která je také závislá na kvalitě připojení. A to stále v některých oblastech není na dostatečné úrovni. S rychlostí přenosu dat pak souvisí i možnost využití pro některé scénáře, kdy na základě analýzy zjistíte, že je zapotřebí mít data lokálně a využití cloudu není vhodné.

Jaký je tedy z toho závěr?

Díky Microsoft Azure máme k dispozici nové možnosti nasazení a provozu IT služeb. Je proto dobré při rozhodování o novém projektu zvážit Azure jako alternativu a rozhodovat se na základě více kritérií, nejen peněz. Přesněji řečeno – při rozhodování o ceně je nutné pracovat s celkovými náklady na vlastnictví a neporovnávat cenu samotného fyzického serveru s cenou řešení nad Azure. Nechte si vypracovat od některé z firem, které se na Azure specializují, nabídku na on-premise a Azure. Následně zvažte pro a proti ze svého pohledu a vyberte to, co je pro vás a danou úlohu vhodnější.

Lukáš Křovák, Artex IS

https://www.partnerkit.cz/partner/artex-informacni-systemy-s-r-o

Žádné komentáře

Přidat komentář